DLL Fix Tool

Repair DLL Missing Errors & Download DLL Files for Free for Windows PCs!

Microsoft Zune ha dejado de funcionar

Cada vez que empiezo Zune me sale este mensaje de error ” Microsoft Zune ha dejado de funcionar” .

Aquí hay registro de error completo:
Versión = 1
EventType = APPCRASH
EventTime = 129439034152164197
ReportType = 2
Consentimiento = 1
UploadTime = 129439034153124252
ReportIdentifier = e05f0192 -4810 – 11e0 – AA79 – 00262daaf447
Response.type = 4
Sig [ 0]. Nombre = Nombre de la aplicación
Sig [ 0]. Valor = Zune.exe
Sig [ 1 ] . Name = Versión de la aplicación
Sig [ 1 ] . Valor = 4.7.1404.0
Sig [ 2 ] . Name = Aplicación Timestamp
Sig [ 2 ] . Valor = 4c9cfa02
Sig [ 3 ] . Name = Fallo del módulo Nombre
Sig [ 3 ] . Valor = srvcli.dll
Sig [ 4 ] . Name = Fallo versión del módulo
Sig [ 4 ] . Valor = 6.1.7600.16385
Sig [ 5 ] . Name = Fallo Módulo Timestamp
Sig [ 5 ] . Valor = 4a5be08e
Sig [ 6 ] . Name = Código de excepción
Sig [ 6 ] . Valor = c0000005
Sig [ 7 ] . Name = Excepción Offset
Sig [ 7 ] . Valor = 0000000000001a61
DynamicSig [ 1 ] . Name = Versión del sistema operativo
DynamicSig [ 1 ] . Valor = 6.1.7600.2.0.0.768.3
DynamicSig [ 2 ] . Name = Locale ID
DynamicSig [ 2 ] . Valor = 18441
IU [ 2 ] = C: \ Program Files \ Zune \ Zune.exe
UI [ 3 ] = Microsoft Zune ha dejado de funcionar
IU [ 4 ] = Windows puede comprobar en línea para una solución al problema.
IU [ 5 ] = Compruebe en línea para una solución y cerrar el programa
IU [ 6 ] = Compruebe en línea para una solución más tarde y cerrar el programa
IU [ 7 ] = Cierre el programa
LoadedModule [ 0 ] = C: \ Program Files \ Zune \ Zune.exe
LoadedModule [ 1 ] = C: \ Windows \ System32 \ ntdll.dll
LoadedModule [ 2 ] = C: \ Windows \ system32 \ kernel32.dll
LoadedModule [ 3 ] = C: \ Windows \ system32 \ KERNELBASE.dll
LoadedModule [ 4 ] = C: \ Windows \ system32 \ Advapi32.dll
LoadedModule [ 5 ] = C: \ Windows \ system32 \ msvcrt.dll
LoadedModule [ 6 ] = C: \ Windows \ System32 \ sechost.dll
LoadedModule [ 7 ] = C: \ Windows \ system32 \ rpcrt4.dll
LoadedModule [ 8 ] = C: \ Windows \ system32 \ GDI32.dll
LoadedModule [ 9 ] = C: \ Windows \ system32 \ USER32.dll
LoadedModule [ 10 ] = C: \ Windows \ system32 \ lpk.dll
LoadedModule [ 11 ] = C: \ Windows \ system32 \ usp10.dll
LoadedModule[12]=C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4926_none_08e1a05ba83fe554\MSVCR90.dll
LoadedModule [ 13 ] = C: \ Windows \ system32 \ ole32.dll
LoadedModule [ 14 ] = C: \ Windows \ system32 \ OLEAUT32.dll
LoadedModule [ 15 ] = C: \ Windows \ system32 \ SHLWAPI.dll
LoadedModule [ 16 ] = C: \ Windows \ system32 \ mscoree.dll
LoadedModule[17]=C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.windows.gdiplus_6595b64144ccf1df_1.1.7600.16385_none_2b4f45e87195fcc4\gdiplus.dll
LoadedModule [ 18 ] = C: \ Windows \ system32 \ wtsapi32.dll
LoadedModule [ 19 ] = C: \ Windows \ system32 \ SHELL32.dll
LoadedModule [ 20 ] = C: \ Program Files \ Zune \ ZuneCfg.DLL
LoadedModule [ 21 ] = C: \ Windows \ system32 \ IMM32.DLL
LoadedModule [ 22 ] = C: \ Windows \ system32 \ MSCTF.dll
LoadedModule [ 23 ] = C: \ Windows \ system32 \ CRYPTBASE.dll
LoadedModule [ 24 ] = C: \ Windows \ system32 \ uxtheme.dll
LoadedModule [ 25 ] = C: \ Windows \ system32 \ Windowscodecs.dll
LoadedModule [ 26 ] = C: \ Windows \ system32 \ clbcatq.dll
LoadedModule [ 27 ] = C: \ Archivos de programa \ Software WIDCOMM \ Bluetooth \ btmmhook.dll
LoadedModule [ 28 ] = C: \ Windows \ system32 \ PSAPI.DLL
LoadedModule [ 29 ] = C: \ Windows \ system32 \ dwmapi.dll
LoadedModule [ 30 ] = C: \ Windows \ system32 \ Winsta.dll
LoadedModule [ 31 ] = C: \ Windows \ Microsoft.NET \ Framework64 \ v4.0.30319 \ mscoreei.dll
LoadedModule [ 32 ] = C: \ Windows \ Microsoft.NET \ Framework64 \ v2.0.50727 \ mscorwks.dll
LoadedModule[33]=C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4927_none_88dce9872fb18caf\MSVCR80.dll
LoadedModule [ 34 ] = C: \ Archivos de programa \ Acer \ Acer ePower Management \ SysHook.dll
LoadedModule [ 35 ] = C: \ Windows \ system32 \ WINSPOOL.DRV
LoadedModule [ 36 ] = C: \ Windows \ system32 \ profapi.dll
LoadedModule[37]=C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\mscorlib\4a4a9294581959f506de12ffff958aee\mscorlib.ni.dll
LoadedModule [ 38 ] = C: \ Windows \ system32 \ sxs.dll
LoadedModule [ 39 ] = C: \ Windows \ system32 \ CRYPTSP.dll
LoadedModule [ 40 ] = C: \ Windows \ system32 \ rsaenh.dll
LoadedModule[41]=C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\System\7c00a6347521cd7565a26d03404dc4d1\System.ni.dll
LoadedModule[42]=C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\ZuneShell\0540420c17cc64acb9d916481d56ae86\ZuneShell.ni.dll
LoadedModule [ 43 ] = C: \ Windows \ system32 \ RpcRtRemote.dll
LoadedModule [ 44 ] = C: \ Windows \ Microsoft.NET \ Framework64 \ v2.0.50727 \ mscorsec.dll
LoadedModule [ 45 ] = C: \ Windows \ system32 \ wintrust.dll
LoadedModule [ 46 ] = C: \ Windows \ system32 \ CRYPT32.DLL
LoadedModule [ 47 ] = C: \ Windows \ system32 \ msasn1.dll
LoadedModule[48]=C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7600.16661_none_a44e1fc257f685f6\COMCTL32.dll
LoadedModule [ 49 ] = C: \ Windows \ system32 \ imagehlp.dll
LoadedModule [ 50 ] = C: \ Windows \ system32 \ ncrypt.dll
LoadedModule [ 51 ] = C: \ Windows \ system32 \ bcrypt.dll
LoadedModule [ 52 ] = C: \ Windows \ system32 \ bcryptprimitives.dll
LoadedModule [ 53 ] = C: \ Windows \ system32 \ Userenv.dll
LoadedModule [ 54 ] = C: \ Windows \ system32 \ GPAPI.dll
LoadedModule [ 55 ] = C: \ Windows \ system32 \ cryptnet.dll
LoadedModule [ 56 ] = C: \ Windows \ system32 \ wldap32.dll
LoadedModule [ 57 ] = C: \ Windows \ system32 \ sensapi.dll
LoadedModule [ 58 ] = C: \ Windows \ system32 \ Cabinet.dll
LoadedModule [ 59 ] = C: \ Windows \ system32 \ DEVRTL.dll
LoadedModule[60]=C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\ZuneDBApi\0f9b0caed3f3bdaf3ab12e729144a088\ZuneDBApi.ni.dll
LoadedModule [ 61 ] = C: \ Program Files \ Zune \ ZuneDBApi.dll
LoadedModule[62]=C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4926_none_08e1a05ba83fe554\msvcm90.dll
LoadedModule [ 63 ] = C: \ Program Files \ Zune \ ZuneNativeLib.dll
LoadedModule [ 64 ] = C: \ Windows \ system32 \ Secur32.dll
LoadedModule [ 65 ] = C: \ Windows \ system32 \ SSPICLI.DLL
LoadedModule [ 66 ] = C: \ Windows \ system32 \ Version.dll
LoadedModule [ 67 ] = C: \ Windows \ system32 \ Setupapi.dll
LoadedModule [ 68 ] = C: \ Windows \ system32 \ Cfgmgr32.dll
LoadedModule [ 69 ] = C: \ Windows \ system32 \ DEVOBJ.dll
LoadedModule [ 70 ] = C: \ Windows \ system32 \ WS2_32.dll
LoadedModule [ 71 ] = C: \ Windows \ system32 \ NSI.dll
LoadedModule [ 72 ] = C: \ Windows \ system32 \ Iphlpapi.dll
LoadedModule [ 73 ] = C: \ Windows \ system32 \ WINNSI.DLL
LoadedModule [ 74 ] = C: \ Windows \ system32 \ Netapi32.dll
LoadedModule [ 75 ] = C: \ Windows \ system32 \ netutils.dll
LoadedModule [ 76 ] = C: \ Windows \ system32 \ srvcli.dll
LoadedModule [ 77 ] = C: \ Windows \ system32 \ wkscli.dll
LoadedModule[78]=C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\UIX\32d98327a622391135106eca51b46440\UIX.ni.dll
LoadedModule[79]=C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\UIXControls\f43136859409c1f1bc4d959c3f9f7bce\UIXControls.ni.dll
LoadedModule [ 80 ] = C: \ Windows \ Microsoft.NET \ Framework64 \ v2.0.50727 \ mscorjit.dll
LoadedModule[81]=C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\UIX.RenderApi\5e7304cda064c0e9034e962c0ab6554a\UIX.RenderApi.ni.dll
LoadedModule [ 82 ] = C: \ Program Files \ Zune \ UIXRender.dll
LoadedModule [ 83 ] = C: \ Windows \ system32 \ d3d9.dll
LoadedModule [ 84 ] = C: \ Windows \ system32 \ d3d8thk.dll
LoadedModule [ 85 ] = C: \ Windows \ system32 \ Winmm.dll
LoadedModule [ 86 ] = C: \ Windows \ system32 \ Msftedit.dll
LoadedModule [ 87 ] = C: \ Windows \ system32 \ Wininet.dll
LoadedModule [ 88 ] = C: \ Windows \ system32 \ normaliz.dll
LoadedModule [ 89 ] = C: \ Windows \ system32 \ iertutil.dll
LoadedModule [ 90 ] = C: \ Windows \ system32 \ urlmon.dll
LoadedModule[91]=C:\Windows\WinSxS\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16661_none_fa62ad231704eab7\comctl32.dll
LoadedModule [ 92 ] = C: \ Windows \ system32 \ Dnsapi.dll
LoadedModule [ 93 ] = C: \ Windows \ system32 \ propsys.dll
LoadedModule [ 94 ] = C: \ Windows \ system32 \ ntmarta.dll
LoadedModule [ 95 ] = C: \ Program Files \ Zune \ ZuneDB.dll
LoadedModule [ 96 ] = C: \ Program Files \ Zune \ ZuneSE.dll
LoadedModule [ 97 ] = C: \ Program Files \ Zune \ ZuneQP.dll
LoadedModule [ 98 ] = C: \ Windows \ system32 \ dxgi.dll
LoadedModule [ 99 ] = C: \ Windows \ system32 \ mscms.dll
LoadedModule[100]=C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\Accessibility\ceb6c4d3490a1dbd4bd3b437ddef9a9e\Accessibility.ni.dll
LoadedModule [ 101 ] = C: \ Windows \ system32 \ shfolder.dll
LoadedModule [ 102 ] = C: \ Windows \ system32 \ Dhcpcsvc.dll
LoadedModule [ 103 ] = C: \ Windows \ system32 \ dhcpcsvc6.DLL
LoadedModule [ 104 ] = C: \ Windows \ system32 \ mswsock.dll
LoadedModule [ 105 ] = C: \ Windows \ System32 \ wshtcpip.dll
LoadedModule [ 106 ] = C: \ Windows \ System32 \ wship6.dll
LoadedModule[107]=C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\System.Configuration\7bd2cfd631dbba635015d2fd66f26337\System.Configuration.ni.dll
LoadedModule[108]=C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_64\System.Xml\7238db49cf4aefef05488da565cde3a1\System.Xml.ni.dll
LoadedModule [ 109 ] = C: \ Program Files \ Zune \ ZuneService.dll
LoadedModule [ 110 ] = C: \ Windows \ system32 \ msimg32.dll
LoadedModule [ 111 ] = C: \ Windows \ system32 \ igdumd64.dll
LoadedModule [ 112 ] = C: \ Windows \ system32 \ xmllite.dll
LoadedModule [ 113 ] = C: \ Program Files \ Zune \ ZuneSA.dll
LoadedModule [ 114 ] = C: \ Program Files \ Zune \ ZuneWmdu.dll
LoadedModule [ 115 ] = C: \ Windows \ system32 \ WINHTTP.dll
LoadedModule [ 116 ] = C: \ Windows \ system32 \ webio.dll
LoadedModule [ 117 ] = C: \ Program Files \ Zune \ zunenssci.DLL
LoadedModule [ 118 ] = C: \ Windows \ system32 \ Httpapi.dll
LoadedModule [ 119 ] = C: \ Windows \ system32 \ MPR.dll
LoadedModule [ 120 ] = C: \ Windows \ system32 \ mssprxy.dll
LoadedModule [ 121 ] = C: \ Windows \ system32 \ linkinfo.dll
LoadedModule [ 122 ] = C: \ Windows \ system32 \ Rasapi32.dll
LoadedModule [ 123 ] = C: \ Windows \ system32 \ rasman.dll
LoadedModule [ 124 ] = C: \ Windows \ system32 \ rtutils.dll
LoadedModule [ 125 ] = C: \ Program Files \ Zune \ msidcrl40.dll
LoadedModule [ 126 ] = C: \ Windows \ system32 \ oleacc.dll
LoadedModule [ 127 ] = C: \ Program Files \ Zune \ zunecore.dll
LoadedModule [ 128 ] = C: \ Windows \ system32 \ wmdrmsdk.dll
LoadedModule [ 129 ] = C: \ Windows \ system32 \ mfplat.dll
LoadedModule [ 130 ] = C: \ Windows \ system32 \ AVRT.dll
LoadedModule [ 131 ] = C: \ Windows \ system32 \ msdmo.dll
LoadedModule [ 132 ] = C: \ Windows \ System32 \ MMDevApi.dll
LoadedModule [ 133 ] = C: \ Windows \ system32 \ AUDIOSES.DLL
LoadedModule [ 134 ] = C: \ Archivos de programa \ Archivos comunes \ Adobe \ Adobe Drive CS4 \ AdobeDriveCS4_NP.dll
LoadedModule [ 135 ] = C: \ Windows \ System32 \ drprov.dll
LoadedModule [ 136 ] = C: \ Windows \ System32 \ ntlanman.dll
LoadedModule [ 137 ] = C: \ Windows \ System32 \ davclnt.dll
LoadedModule [ 138 ] = C: \ Windows \ System32 \ DAVHLPR.dll
LoadedModule [ 139 ] = C: \ Windows \ system32 \ LMIRfsClientNP.dll
LoadedModule [ 140 ] = C: \ Windows \ system32 \ cscapi.dll
LoadedModule [ 141 ] = C: \ Windows \ system32 \ credssp.dll
LoadedModule [ 142 ] = C: \ Windows \ System32 \ msxml3.dll
LoadedModule [ 143 ] = C: \ Windows \ system32 \ explorerframe.dll
LoadedModule [ 144 ] = C: \ Windows \ system32 \ duser.dll
LoadedModule [ 145 ] = C: \ Windows \ system32 \ DUI70.dll
LoadedModule [ 146 ] = C: \ Windows \ system32 \ actxprxy.dll
LoadedModule [ 147 ] = C: \ Windows \ system32 \ ntshrui.dll
LoadedModule [ 148 ] = C: \ Windows \ system32 \ slc.dll
LoadedModule [ 149 ] = C: \ Archivos de programa \ Bonjour \ mdnsNSP.dll
LoadedModule [ 150 ] = C: \ Archivos de programa \ Archivos comunes \ Microsoft Shared \ Windows Live \ WLIDNSP.DLL
LoadedModule [ 151 ] = C: \ Windows \ system32 \ rasadhlp.dll
LoadedModule [ 152 ] = C: \ Windows \ system32 \ drmv2clt.dll
LoadedModule [ 153 ] = C: \ Archivos de programa 1 \ Zune \ ZUNEPR ~ 1.DLL
LoadedModule [ 154 ] = C: \ Archivos de programa 1 \ Zune \ zunedxva2.dll
LoadedModule [ 155 ] = C: \ Windows \ system32 \ apphelp.dll
LoadedModule [ 156 ] = C: \ Windows \ System32 \ gameux.dll
LoadedModule [ 157 ] = C: \ Windows \ System32 \ wer.dll
LoadedModule [ 158 ] = C: \ Windows \ system32 \ NLAapi.dll
LoadedModule [ 159 ] = C: \ Windows \ System32 \ fwpuclnt.dll
LoadedModule [ 160 ] = C: \ Windows \ system32 \ blackbox.dll
LoadedModule [ 161 ] = C: \ Windows \ system32 \ mlang.dll
LoadedModule [ 162 ] = C: \ Windows \ system32 \ schannel.dll
LoadedModule [ 163 ] = C: \ Windows \ System32 \ msnetobj.dll
LoadedModule [ 164 ] = C: \ Windows \ system32 \ avifil32.dll
LoadedModule [ 165 ] = C: \ Windows \ system32 \ msacm32.dll
LoadedModule [ 166 ] = C: \ Windows \ system32 \ Msvfw32.dll
FriendlyEventName = APPCRASH
ConsentKey = APPCRASH
AppName = Microsoft Zune
AppPath = C: \ Program Files \ Zune \ Zune.exe
REPORTDESCRIPTION = Dejó de trabajar

DLL error solution
Download Now

XML Sitemap